Linux-Augenschmeichler

Mediacenter Elisa - Mediacenter Elisa: Cover-Flow-Ansicht

Mediacenter Elisa: Cover-Flow-Ansicht

Dem iPhone-Original mindestens ebenbürtig: die Cover-Flow-Animation in Elisa.